JÓZEF GRZEGORZ MICHAŁEK

     Józef Grzegorz Michałek urodzony w Lipsku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (ASP) w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1989 roku. Studia podyplomowe ukończył w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej w 2001 roku. Tworzy w dziedzinie malarstwa, grafiki, rysunku i scenografii.

Przez wiele lat kierował pracownią plastyczną w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. Był nauczycielem plastyki w Studium Nauczycielskim i LO w Solcu nad Wisłą. Współpracował z różnorodnymi czasopismami, publikował rysunki, grafiki i rysunki satyryczne m.in. w Kieleckim „Echu Dnia”.

Organizował i brał udział w plenerach plastycznych i seminariach dotyczących sztuki najnowszej. Uczestnik i inicjator licznych aukcji charytatywnych na rzecz potrzebujących. Zajmuje się teoretycznym zapisem „czynności” plastyczno-filozoficznej i definiowaniem wybranych zagadnień sztuki.

Swoje prace prezentował na ponad 30 wystawach indywidualnych i ponad 250 zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. we Włoszech, Rosji, Niemczech, Gruzji, USA, Serbii, Chorwacji, Egipcie, na Węgrzech, Słowacji czy Ukrainie. Prace artysty znajdują się w kolekcjach oficjalnych i prywatnych w kraju i za granicą: w Kanadzie, USA, Austrii, Szwajcarii, Francji, Niemczech (…).

Należy do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

 

 

Nagrody i wyróżnienia

  • Srebrny Krzyż Zasługi za wybitną działalność pedagogiczną
  • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
  • Brązowy Medal Edukacji Narodowej
  • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Człowiek i środowisko” - Lublin
  • Laureat w XI Ogólnopolskim Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli
  • Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego w Międzynarodowym Biennale Twórczości
  • Plastycznej Nauczycieli – Tarnów
  • Honorowy Medal ,,Za zasługi dla Ziemi Lipskiej”

 

e-mail: kontakt@jgm.alsel.pl